भौतिक विज्ञान शिक्षक नेपाल लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको लागि सदस्यमा पुनः के.सी दोहोरिए